כמה מילים אודות ”מורשת דרך“

עמותת מורי הדרך לתיירות הנכנסת בישראל

עמותת “מורשת דרך”, הוקמה כדי לאגד את מורי הדרך העובדים בתיירות הנכנסת, ולייצגם מול הגורמים הרלוונטיים. לרבות משרדי ממשלה, תיירות תחבורה, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומול גורמים חוץ ממשלתיים, בארץ ובחו”ל, לייצג את המדריכים מול ארגוני מעסיקים בכל הקשור להסכמי עבודה וכן הלאה.

העמותה הוקמה ב-2016 על ידי ובידי מורי דרך שעיקר עיסוקם בתיירות נכנסת, שהרגישו ומרגישים שהם לא זוכים לייצוג הוגן, הגון, ונכון.

“אגודת מורי הדרך” שמאז בחירות 2014, משקיעה את עיקר משאביה ומירב מאמציה עבור מורי הדרך בתיירות פנים תוך פגיעה בשכר וחוסר התייחסות למורי הדרך בתיירות נכנסת. (לדוגמא, מונעו מאיתנו להיות שותפים במו”מ על הסכם העבודה בתיירות נכנסת) ויחד עם זאת מוכרת עדיין כארגון היציג של מורי הדרך באשר הם, זו אנומליה הדורשת שינוי, כי מורי הדרך בתיירות נכנסת הם הנושאים בעיקר הנטל התקציבי של האגודה.

בצר לנו, יזמנו את “כנס קיבוץ הראל” שבו הוחלט ברוב מכריע על הליכה נפרדת לארגון נפרד ומייצג למורי הדרך בתיירות נכנסת. ואכן עמותת/אגודת “מורשת דרך” למורי דרך בתיירות נכנסת הוקמה.

על מנת שנוכל לדרוש את המעמד של ארגון יציג נדרשנו לגייס חברים, כוחנו במספרנו, ככל שנגדיל את מספר מורי ומורות הדרך חברי העמותה נוכל לטעון למעמד מהר יותר וביתר הצלחה.

בכוונתנו להמשיך ולפעול בהתנהלות של פעם, ולמזער את ההוצאות, ללא ראוותנות, ועל ידי מתנדבים, וקבלת שירותים מקצועיים ראויים, החל מרואה החשבון דן רבין שהחליף את איתן גוליק לאחר שנים של ייצוג מקצועי, ושעדיין מייצג את מרביתנו. דרך משרד עורכי הדין חברון – באמצעות עו"ד סימה וייס דרעי המומחית בדיני עבודה. וכמובן, מנהלת חשבונות לימור בכר, שממשיכה לאחר הכוונה של פטריסיה ויסמן – שנטלה חלק בכל שלבי ההקמה והסבך המשפטי והכול בהתנדבות.

אנו פונים לקאדר מורי ומורות הדרך החדשים בבקשה להשקיע בעתיד המקצוע ובמידה ועיסוקם ישען על תיירות נכנסת גם בעתידם – נצטרך את עזרתכם כחברים במאמץ.

היום עיקר הדיון הוא על הגדרות, האם העובדה שעברנו אותה בחינה, וקיבלנו אותה תעודה מנציחה את העובדה שהאגודה מנסה להעביר, שכולנו באותו מקצוע?

ותשובתנו היא לא רבתי.

ישנם לא מעט הבדלים בבסיס אופן ההדרכה, קהל היעד, השפה וההיקשים התרבותיים, אך בעיקר אנו, העוסקים בתיירות נכנסת, מהווים ענף ייצוא, על אף העובדה שאנחנו עובדים בארץ – אנו מייצאים חווית ביקור, וזיכרונות לקהל הלקוחות שלנו, ומכניסים מטבע זר למדינת ישראל. הבדלים אלו ואחרים, מהווים התמקצעות באופן ההדרכה שלנו, ומהווים ענף נפרד בתוך עולם ההדרכה, ענף התיירות הנכנסת – ומדריכים תיירים.

משבר הקורונה, הוכיח לכולנו באופן חד משמעי, כי האתגרים בפני מורי הדרך באשר הם, זהים ועל כן מורשת דרך פעלה ופועלת לסייע לכל מורי ומורות הדרך ללא סייג, וביחד עם זאת, אנו רואים כי ענפי ההדרכה השונים: טיילות הפנים, תיירות נכנסת ומלווי קבוצות לחו"ל – לכל קבוצה מאפיינים ואתגרים נפרדים, ואף יכולת התאוששות נפרדת בהתאם לקהל הלקוחות הרלוונטי.

Item added to cart.
0 items - 0.00