• תיירות פנים           

תיירות נכנסת         

בעל אזרחות ישראלית ותושב קבע, ללא אזרחות ישראלית, אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לביקור בארץ בהציגם דרכון ישראלי (כלולים אף הם בתנועת הישראלים).

מבקרים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל באשרת תייר ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).

מבקרים הנכנסים לישראל בשיט חופים ובאניות צי זרות, הבאים בדרך כלל ליום או ליומיים, ולנים באנייה.

אינו כולל עולים, אזרחים עולים, עולים בכוח, עובדים זרים ומבקרי יום.

הגדרה על פי הלמ"ס

תיירות פנים: יציאה של הפרט אל מחוץ לתחום המגורים והעבודה, בתוך תחומי ארצו, לשם הנאה

Domestic Tourism

תנועת אנשים, לתקופה מוגבלת של לפחות עשרים וארבע שעות אך של לא יותר משנה, אל מחוץ למקום מגוריהם או סביבתם הרגילה וליעדים שונים לביקור, לנופש, ללימודים או לעסקים ושימושם בזמן השהות ביעד בשירותי תיירות מקומיים.

תנועת תיירים המגיעים מחוץ לאותה המדינה שאותה הם קבעו כיעד לביקורם.
מבקר יום: תייר הבא לשהות במקום עד 24 שעות וללא לינה.

נוסעים בשיוט: תיירים הבוחרים לבקר ביעדים שונים תוך כדי הפלגה, האונייה משמשת להם מלון צף ובעגינתה הם מוסעים לאטרקציות תיירותיות.

הגדרה על פי האקדמיה

מורה דרך = מדריך ידיעת הארץ לקהל מקומי

Tourist Guide = מדריך תיירים

הבדל סמנטי

ענף שירות

ענף יצוא

תרומה לכלכלה

לא קיימת הגדרה הידועה לנו המגדירה את מעמדו של מדריך הטיולים (מורה דרך תיירות פנים) ע"י ארגון בינלאומי כלשהו.

"ידיעת הארץ" הינו תחום חינוך עליו גדלנו בבית הספר. מורה הדרך אינו מתווך לנו את התרבות כי אנו חיים בה. הוא כן נותן לנו ידע ומידע רב על הסביבה בה אנו חיים (5W  When? What? Why? Who? When? )(מי? מה? למה? מתי? וכ"ו) או לחילופין הסביבה הטבעית והגאוגרפיית (חי, צומח, גיאולוגיה וכ"ו) תחומי תוכן שמועברים לעומק כמו מורשת קרב, או מורשת עירונית לעומת ההעברה לתיירות.

 

רבים ממדריכי "ידיעת הארץ" אינם מורי דרך מוסמכים, כמו מדריכי של"ח, מדריכי בית ספר שדה, מדריכי תו תקו וכ"ו        

      – WFTGA מצהירה כי חבריה, מדריכי התיירים, משמשים כשגרירים של ארצותיהם ואזורי מגוריהם וכנאמני המורשת, המסורת, ההיסטוריה, התרבות, הדת והאמונה הרווחת בסביבה בה הם חיים.

 – WFTGA תומכת בהגדרה שהוראת דרך לתיירות הינה הסמכה גיאוגרפית ספציפית שבד"כ מונפקת ו/או מוכרת ע"י רשות מוסמכת.

      – WFTGA מאמינה כי כל אדם שאינו מוסמך אינוכשיר או מתאים,)  competent ) ולא יאה או הולם כי ייתן פרשנות ויסביר את המורשת התרבותית והטבעית והאלמנטים המייחדים אותו אזור.

     – WFTGA מצהירה כי אין זה אתי או ראוי ומתאים  Ethic or appropriate  לכל אדם לעבוד כמדריך תיירים ללא הסמכה מתאימה המצוינת מעלה.

     – WFTGA מצהירה כי מדריך התיירים הם מרכיב חיוני לתעשיית התיירות ורצוי כי יזכו בהכרה כמקצוענים ע"י מפעילי תיירות, סוכני נסיעות או כל בעל עניין ובעל סמכות בתיירות אזורית ו/או ברמה הלאומית, ולהיות מתוגמלים בהתאם וביושר.

הגדרה על פי הפדרציה הבינלאומית לאגדות מורי הדרך

WFTGA – Word Federation of Tourist Guide Associations

 

חברים בארגון האומות המאוחדות בתיירות UNWTO

    אמנם ההסמכה למורי דרך ומדריכי תיירים היא שווה ובחלקה זהה במיסגרת הקורסים של בית ספר לתיירות ובחינות משרד התיירות, אך קיים הבדל מהותי בין שתי המיקצועות הבא לביטוי בשוני בקהלי היעד, בתכנים, במטודות ההמסרה, בנרטיב השונה, בצרכי הקהל השונה בציפיותיו, ממטען הידע ובתיאום הציפיות מהמדריך הבא לביטוי ביצירת חוויה השונה במהותה בנוסף לטיפול הלוגיסטי השונה. אלו שתי מיקצועות / עיסוקים שונים בתחליט.    

הסמכה

מורה הדרך הישראלי המדריך טיילים, הם והלקוחות הינם בד"כ מאותו רקע תרבותי, בעל זהות לאומית דומה ודתית מוכרת או שיכות לקבוצה תרבותית דומה הדוברים את שפת המקום וככלל בעלי זיכרון קולקטיבי זהה.

 

מורה הדרך לישראלים חייב להיות בעל רמת ידע הרבה יותר עמוקה ומפורטת בהיות המטיילים פעמים רבות בעלי ידע רחב בתרבות, בסביבה, בידע מפורט על אירועים ועל מקומות ביקור בהיותם תושבי המקום.   

הופכים את הזיכרון לחוויה

מדריך התיירים חייב להכיר את התרבות, הדת, האמונה, והשפה של התיירים הבאים מארצות שונות ובעלי רקע אמוני ותרבותי שונה וללא זיכרון קולקטיבי משותף.

 

 

מדריך התיירים בד"כ אינו נידרש לרמת הידע בפירוט אירועים "ישראליים" (מורשת קרב / טבע / גיאולוגיה וכ"ו) כמו המדריך לישראלים אלה לתת לתייר חוייה בהתאם לרקע התרבותי ודתי ובהתאם לציפיות התייר 

הופכים את החוויה לזיכרון

הבדלים במהות ההדרכה

מתחילת הטיול ועד סופו ממספר שעות ועד יומיים שלושה.

 

מתעסק בעיקר בהדרכההנחלת ידע ולעיתים תשלום במסעדה או המלון. הישראלים מכירים את התרבות וההתנהלות ואינם צריכים מדריך שיגיד להם מה לעשות או יתן להם מעטפת בטיחותית וביטחונית.

בד"כ מרגע הנחיתה ועד להמראה חזרה לחו"ל ובין לבין דאגה לכל מחסורו:

 

התנהלות מול בתי מלון, מסעדות, חנויות מזכרות, יעוץ והכוונה, תיווך הסביבה, תרגום, וביצירת מעטפת ביטחונית ובטיחותית בה התייר (מתרבות אחרת) ירגיש נח, ויוכל לחוות את הטיול.  

ליווי התייר

מספר שעות בודדות ועד יום עבודה

לעיתים רחוקות עד שלושה ימים בטיול לאילת

בין יום סיור במינימום, ישירות מול התייר או דרך חברה המוכרת ימי סיור לתיירים (רגולרים)

ועד שבועיים שלושהדרך סוכן מארגון או ישירות מול התייר (רכב אשכול או אוטובוס).

ימי עבודה

 

ללא זכאות לרכישת רכב אשכול

 

 

 

בעל זכות לרכישת רכב "אשכול" (רכב סיור תיור) פטור ממיסים חייב להיות בעל שפה זרה ועובד בתיירות נכנסת לפחות 120 יום בשנה בשלוש שנים לפני הרכישה.

פעילות כעצמאי

אין גורם מעסיק או איגוד המאגד את המעסיקים. כל מורה דרך סוגר את תנאי העסקה בעצמו מול מגוון מעסיקים: מתנסים, אירגוני גמלאים בתי ספר / משרד החינוך / צה"ל / משרד הביטחון או לקוחות פרטיים.

בד"כ אין תנאי העסקה כוללים תנאים סוציאליים או כפופים להסכם שכר.  

מורי דרך עצמאיים עובדים ישירות מול הלקוח וגובים בהתאם לטיול אותו שיווקו ועליו יש הסכמה, ואינו כפוף להסכם שכר

 

התאחדות משרדי הנסיעות מייצגת רבים מהסוכנים העוסקים בתיירות פנים ויוצאת. משלמים בשקלים, ואינם מפרישים דמי טיפול אירגוני ( 0.8% ) לארגון היציג     

סוכני נסיעות בתיירות נכנסת המתכננים את הסיור ומדריך התיירים עובד כשכיר יום. הסוכן גובה מהתייר את התשלום ב-$ ומשלם למדריך התיירים בתלוש שכר הכולל תנאים סוציאליים והפרשת 0.8% כחוק לארגון היציג.

 

רב הסוכנים חברים בלשכת הסוכנים בתיירות נכנסת, היה הסכם הרחבה להכללת כל הסוכנים בתיירות נכנסת אך בוטל ע"י האגודה.

 

מדריכי התיירם עובדים בהתאם להסכם עבודה שנחתם מול הלשכה בנושא שכר וזכויות סוציאליות למורי הדרך בתיירות נכנסת      

מעסיקים

לעיתים רחוקות מחוץ לבית עם המטיילים באכסניה או במלון. יומיים שלושה

לעיתים קרובות מספר ימים עד שבועיים (ויותר) מחוץ לבית עם התיירים בבתי המלון.

תנאי עבודה

עובד מול לקוח ישראלי. בשקלים כולל מע"מ חייב לתת חשבונית כחוק.

בתלוש משכורת כשכיר יום או בחשבונית כעצמאי מול התייר ב-$ במע"מ 0% ומול פרטי דרכון התייר.

תקבול על עבודה

מקבל לעיתים רחוקות (כלול במחיר) ובשקלים.

מקבל ב-$ מהקבוצה

תשר

מדריכי תיירות פנים מתנגדים לשימוש בשירותי מומחים אשר לוקחים את פרנסתם בסיורי קולינריה, יין, ארכיאולוגיה, אומנות, אדריכלות ועוד, ללא צורך במדריך מוסמך. 

מורי הדרך משתמשים לעיתים בשירותי מומחה לתחום כדי להעצים את חווית המבקר: ארכיאולוגים, אנשי דת וכמורה, מרצים בתחומים שונים, סיורי קולינריה, יין, אדריכלות אומנות וכ"ו 

מומחים

בהיות האזרח הישראלי חי כאן, ולעיתים קרובות מטייל במסגרת קבוצה מגובשת עם מורה דרך קבוע, על מורה הדרך ללמוד להדריך אתרים רבים ומגוונים המוסיפים לחווית המבקר מעל ומעבר לאתרים ה"רגילים" המתויירים על ידי כולם. פינות ניסתרות בטבע, תופעותך גיאולוגיות, פאונה ופלורה, שביל ומסלולי הליכה ארוכים, מסלולי אתגר, מורשת ותרבות עירונית בישובים קטנים, תרבויות ואוכלוסיות ומנהגים וקולינריה מקומית ועוד.     

בהיות התייר מוגבל בזמן שהותו בארץ, על מורה הדרך בתיירות נכנסת להתרכז בלימוד תכנים של אתרים "הכרחיים" לתיירות זו בהתאם למאפני התיירות, ומעט "נגיעות" במאפיינים בהם המטייל הישראלי מעוניין (ראה ממול)   

השתלמויות מיקצועיות

 

Item added to cart.
0 items - 0.00